महाराष्ट्र राज्य

पोलीस भरती प्रसिद्धीपत्रक – Police Recruitment Notification 2019

Police Recruitment – 2019     

Download

गोंदिया जिल्हा पोलीस शिपाई भरती – २०१८  

Final Selection List &          

Final Waiting List                

Download

Provisional Selection List &

Provisional Waiting List         

Download

Gondia Police Recruitment-2018

Written Test Result

Download

Written Exam Answer Key         

Download

Eligible Candidates for Written Test

Download

Physical Result Dated  27/03/2018

Download

Physical Result Dated  26/03/2018

Download

Physical Result Dated  25/03/2018

Download

Physical Result Dated  24/03/2018

Download

Physical Result Dated  23/03/2018

Download

Physical Result Dated  22/03/2018

Download

Physical Result Dated  21/03/2018

Download

Physical Result Dated  20/03/2018

Download

Physical Result Dated  19/03/2018

Download

Physical Result Dated  18/03/2018

Download

Physical Result Dated  17/03/2018

Download

Physical Result Dated  16/03/2018

Download

Physical Result Dated  15/03/2018

Download

Physical Result Dated  14/03/2018

Download

Physical Result Dated  13/03/2018

Download

Physical Result Dated  12/03/2018

Download


Gondia District Police Reruitment-2018 Adv.

Download

भरतीचे नियम

भरतीचे नियम 2011

भरतीचे नियम – 2011 मधीलसुधारणा

कारागृह शिपाई पदाचे नियम

एस.आर.पी.एफ नियम 2012

समांतर आरक्षण नियम

समांतर आरक्षण नियम सुधारणा

नॉन क्रिमीलेअर तत्व नियम 1

नॉन क्रिमीलेअर तत्व नियम 2

साक्षांकन नमुना

चारित्र्य पडताळणी नियम

निवड सुचिचे नियम १

निवड सुचिचे नियम २

प्रकल्पग्रस्त नियम १

प्रकल्पग्रस्त नियम २

भूकंपग्रस्त नियम

अंशकालीन उमेदवार

पोलीस पाल्याचे नियम

महिला आरक्षण

खेळाडू आरक्षण

माजी सैनिक वयोमर्यादा

सेवेत असणारे माजी सैनिक

खेळाडू उमेदवार

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य