Recruitment2017

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती

गोंदिया पोलीस

Gondia District Police Recruitment Final Selection List – 2017

Provision Selection List & Waiting List

Police Bandsman Music Test Result

List of Bandsman Candidates for Music Test

Written Exam Result 16/04/2017

Written Exam answer key

List of Qualified Candidates for Written Test Examination 

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 30/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 29/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 27/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 25/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 24/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 23/03/2017

Gondia Police Recruitment 2017 Physical test Result dated 22/03/2017

 

अर्ज सुरु होण्याची तारीख 24-02-2017 00.00 वा.
अर्ज बंद होण्याची तारीख 17-03-2017 24.00 वा.
ऑनलाईन शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख 17-03-2017 24.00 वा.
स्टेट बँकेत शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख 21-03-2017 (बँकेच्या वेळेनुसार


जाहिरात: डाउनलोड…